Audyt nieruchomości

audyt nieruchomościNie jesteś zadowolony z pracy zarządcy nieruchomości? Masz wątpliwości co do rzetelności prowadzonej obsługi technicznej budynku? Nie wiesz czy zarządca nieruchomości odpowiednio realizuje swoje obowiązki? W takich przypadkach warto wykonać audyt nieruchomości. W jego skład mogą wchodzić poniższe obszary:

a) audyt techniczny nieruchomości

weryfikacja kompletności przeglądów technicznych wynikających z przepisów prawa i instrukcji obsługi urządzeń,
weryfikacja stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z przeglądów okresowych,
sprawdzenie prawidłowości prowadzenia książki obiektu budowlanego,
weryfikacja kosztorysów wskazanych przez zleceniodawcę prac remontowych i modernizacyjnych,
analiza prawidłowości sporządzanych planów remontowych i stopnia ich realizacji, alternatywnie sporządzenie planów remontowych,

b) audyt formalno-prawny nieruchomości

sprawdzenie zawartych umów, a także zweryfikowanie czy wszystkie konieczne umowy zostały zawarte,
sprawdzenie zgodności funkcjonowania nieruchomości z przepisami prawa ,
– sprawdzenie regulaminów porządkowych nieruchomości,

c) audyt zarządczy nieruchomości

– sprawdzenie jakości bieżącej obsługi administracyjnej nieruchomości,
– zbadanie występowania sytuacji przekraczania przez administratora kompetencji w porównaniu z zawartą umową,
– weryfikacja polisy ubezpieczeniowej budynku,
– sprawdzenie możliwości wprowadzenia usprawnień w procesach bieżącej obsługi budynku,

d) audyt finansowo-księgowy nieruchomości

kontrola prawidłowości systemu rozliczeń zużycia mediów (przyjęte algorytmy i regulaminy),
– kontrola zasadności ponoszonych kosztów za wskazany okres lub wskazanego rodzaju,
– analiza budżetu nieruchomości,
– alternatywnie sporządzenie budżetu dla nieruchomości,
– analiza prawidłowości prowadzenia procesów windykacyjnych.

Efektem audytu nieruchomości jest protokół opisujący kompleksowo w jakim stopniu zarządca nieruchomości realizuje swoje obowiązki oraz określający jakie działania należy podjąć, aby nieruchomość była zarządzana zgodnie z prawem, efektywnie i  zgodnie z oczekiwaniami właściciela. Równolegle możemy sprawdzić jakie możliwości optymalizacji funkcjonowania nieruchomości są wykonalne.

Kompleksowy audyt nieruchomości wykonuje zespół specjalistów złożony z zarządcy nieruchomości, księgowej oraz osób posiadających uprawnienia budowlane i instalacyjne odpowiednich specjalności.

Wykonujemy także audyty wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy do kontaktu celem otrzymania indywidualnej oferty. 

Oferujemy również swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Adminion Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

KRS 0000535490
Regon 360355550
NIP 783-17-19-884

Do góry strony