Audyt wspólnoty mieszkaniowej

Zarządzanie nieruchomościami PoznańNie jesteś zadowolony z obsługi Twojej wspólnoty mieszkaniowej? Masz wątpliwości co do rzetelności przedstawionych dokumentów? Rozliczenie mediów w Twojej opinii jest nieprawidłowe? Nie wiesz czy zarządca wspólnoty mieszkaniowej odpowiednio zajmuje się sprawami nieruchomości ? W takich przypadkach warto skorzystać z usługi audytu wspólnoty mieszkaniowej.

Audyt wspólnoty mieszkaniowej to kompleksowy zespół działań kontrolnych, którego celem jest dokładne zbadanie sposobu gospodarowania zarządu wspólnoty mieszkaniowej pod katem formalno-prawnym oraz finansowym (lub firmy administrującej nieruchomością). Dodatkowo obejmuje weryfikację sposobów zarządzania infrastrukturą techniczną. Ponadto podczas prowadzenia audytu sprawdza się czy zadania realizowane przez zarządcę nieruchomości, są zgodnie z pojęciem zwykłego zarządu, określanego przepisami Ustawy o Własności Lokali.

Poniżej dokładna lista czynności prowadzonych w ramach audytu:

Jego przedmiotem są następujące obszary:

a) formalno-prawny

 • sprawdzenie zawartych umów, a także zweryfikowanie czy wszystkie konieczne umowy zostały zawarte,
 • sprawdzenie zgodności funkcjonowania wspólnoty z przepisami prawa ,
 • sprawdzenie kompletności uchwał wspólnoty mieszkaniowej i prawidłowości ich treści,
 • sprawdzenie polisy ubezpieczeniowej budynku,
 • sprawdzenie regulaminów wspólnoty mieszkaniowej.

b) finansowo-księgowy

 • sprawdzenie prawidłowości systemu rozliczeń zużycia mediów (przyjęte algorytmy i regulaminy),
 • sprawdzenie zasadności ponoszonych kosztów za wskazany okres lub wskazanego rodzaju,
 • analiza planu gospodarczego,
 • analiza prawidłowości prowadzonej ewidencji przychodów i kosztów.

c) techniczny

 • weryfikacja kompletności przeglądów technicznych wynikających z przepisów prawa i instrukcji obsługi zainstalowanych na terenie nieruchomości urządzeń,
 • weryfikcja stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z przeglądów okresowych,
 • sprawdzenie prawidłowości prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • weryfikacja kosztorysów wskazanych przez zleceniodawcę prac remontowych i modernizacyjnych,
 • analiza prawidłowości sporządzanych planów remontowych i stopnia ich realizacji.

d) zarządczy

 • sprawdzenie prawidłowości realizacji uchwał wspólnoty mieszkaniowej w praktyce,
 • zbadanie relacji wspólnoty z dominującym właścicielem (jeśli występuje),
 • zbadanie relacji wspólnoty z deweloperem (jeśli jest to budynek na gwarancji),
 • zbadanie czy nie występują sytuacje przekraczania przez administratora czynności zwykłego zarządu bez porozumienia ze wspólnotą mieszkaniową.

Po sporządzeniu audytu wspólnoty mieszkaniowej zleceniodawca otrzymuje dokument z listą zweryfikowanych obszarów z zaleceniami pokontrolnymi. Cena audytu zależy od zakresu, wielkości wspólnoty i badanego okresu. W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt. Minimalny koszt audytu obejmującego jeden rok funkcjonowania nieruchomości wynosi 4000 zł netto.

Wykonujemy także audyty prawidłowości sprawowania zarządu dla pozostałych rodzajów nieruchomości. ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU AKTUALNIE JEST WSTRZYMANE

Adminion Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

KRS 0000535490
Regon 360355550
NIP 783-17-19-884

Do góry strony