Audyt wspólnoty mieszkaniowej

Zarządzanie nieruchomościami PoznańNie jesteś zadowolony z obsługi Twojej wspólnoty mieszkaniowej? Masz wątpliwości co do rzetelności przedstawionych dokumentów? Rozliczenie mediów w Twojej opinii jest nieprawidłowe? Nie wiesz czy zarządca wspólnoty mieszkaniowej odpowiednio zajmuje się sprawami nieruchomości ? W takich przypadkach warto skorzystać z usługi audytu wspólnoty mieszkaniowej.

Audyt wspólnoty mieszkaniowej to kompleksowy zespół działań kontrolnych, którego celem jest dokładne zbadanie sposobu gospodarowania zarządu wspólnoty mieszkaniowej pod katem formalno-prawnym oraz finansowym (lub firmy administrującej nieruchomością). Dodatkowo obejmuje weryfikację sposobów zarządzania infrastrukturą techniczną. Ponadto podczas prowadzenia audytu sprawdza się czy zadania realizowane przez zarządcę nieruchomości, są zgodnie z pojęciem zwykłego zarządu, określanego przepisami Ustawy o Własności Lokali.

Poniżej dokładna lista czynności prowadzonych w ramach audytu:

Jego przedmiotem są następujące obszary:

a) formalno-prawny

 • sprawdzenie zawartych umów, a także zweryfikowanie czy wszystkie konieczne umowy zostały zawarte,
 • sprawdzenie zgodności funkcjonowania wspólnoty z przepisami prawa ,
 • sprawdzenie kompletności uchwał wspólnoty mieszkaniowej i prawidłowości ich treści,
 • sprawdzenie polisy ubezpieczeniowej budynku,
 • sprawdzenie regulaminów wspólnoty mieszkaniowej.

b) finansowo-księgowy

 • sprawdzenie prawidłowości systemu rozliczeń zużycia mediów (przyjęte algorytmy i regulaminy),
 • sprawdzenie zasadności ponoszonych kosztów za wskazany okres lub wskazanego rodzaju,
 • analiza planu gospodarczego,
 • analiza prawidłowości prowadzonej ewidencji przychodów i kosztów.

c) techniczny

 • weryfikacja kompletności przeglądów technicznych wynikających z przepisów prawa i instrukcji obsługi zainstalowanych na terenie nieruchomości urządzeń,
 • weryfikcja stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z przeglądów okresowych,
 • sprawdzenie prawidłowości prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • weryfikacja kosztorysów wskazanych przez zleceniodawcę prac remontowych i modernizacyjnych,
 • analiza prawidłowości sporządzanych planów remontowych i stopnia ich realizacji.

d) zarządczy

 • sprawdzenie prawidłowości realizacji uchwał wspólnoty mieszkaniowej w praktyce,
 • zbadanie relacji wspólnoty z dominującym właścicielem (jeśli występuje),
 • zbadanie relacji wspólnoty z deweloperem (jeśli jest to budynek na gwarancji),
 • zbadanie czy nie występują sytuacje przekraczania przez administratora czynności zwykłego zarządu bez porozumienia ze wspólnotą mieszkaniową.

Po sporządzeniu audytu wspólnoty mieszkaniowej zleceniodawca otrzymuje dokument z listą zweryfikowanych obszarów z zaleceniami pokontrolnymi. Cena audytu zależy od zakresu, wielkości wspólnoty i badanego okresu. W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt. Minimalny koszt audytu obejmującego jeden rok funkcjonowania nieruchomości wynosi 4000 zł netto.

Wykonujemy także audyty prawidłowości sprawowania zarządu dla pozostałych rodzajów nieruchomości.

Adminion Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

KRS 0000535490
Regon 360355550
NIP 783-17-19-884

Do góry strony