• Nadzór nad zarządcą nieruchomości
  Możliwość komentowania Nadzór nad zarządcą nieruchomości została wyłączona

  Obecnie nie ma instytucji, która z urzędu kontroluje prawidłowość sprawowania zarządu nieruchomością (wyjątkiem jest zarząd sądowy, którego prawidłowość nadzoruje sąd). Przed deregulacją zawodu zarządcy nieruchomości można było złożyć skargę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej działającej przy Ministerstwie Infrastruktury, która w rozsądnym czasie była w stanie odnieść się do zarzutów stawianych zarządcy nieruchomości. Obecnie po deregulacji nie…

  Więcej
 • Ustawa krajobrazowa
  Możliwość komentowania Ustawa krajobrazowa została wyłączona

  11 września wchodzi w życie Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu potocznie zwana ustawą krajobrazową. Ustawę należy czytać łącznie z dziesięcioma ustawami, która wspomniana ustawa zmienia, czyli: – Ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wprowadzono drobną zmianę o treści: “Jeżeli egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego…

  Więcej
 • Kontrola wspólnoty mieszkaniowej
  Możliwość komentowania Kontrola wspólnoty mieszkaniowej została wyłączona

  Kontrola wspólnoty mieszkaniowej to prawo przysługujące każdemu jej członkowi bez ograniczeń. Ustawa o Własności Lokali, regulująca funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, mówi, że: „Art. 27. Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną.” oraz „Art. 29 Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu.” Ustawa nie zawiera precyzyjnych regulacji w zakresie sposobu kontroli wspólnoty mieszkaniowej….

  Więcej
 • Oszczędzanie wody
  Możliwość komentowania Oszczędzanie wody została wyłączona

  Koszty zużycia wody i związanego z nimi kosztu odprowadzenia ścieków systematycznie wzrastają. Oszczędzanie wody jest istotne nie tylko z punktu widzenia kosztów, ale także dbania o szeroko pojętą ekologię. Bardzo często generowane przez nas zużycie wody nie wynika z naszych autentycznych potrzeb, lecz jest wynikiem pozornie drobnych zaniedbań lub niedopatrzeń. Straty wody są spowodowane przez nieszczelności instalacji…

  Więcej
 • Jeśli dokucza Ci głośne sąsiedztwo?
  Możliwość komentowania Jeśli dokucza Ci głośne sąsiedztwo? została wyłączona

  Kupiliście mieszkanie, jesteście najemcami, mieszkacie i chcecie czuć się komfortowo i bezpiecznie w Waszych „czterech ścianach”, ale  Wasz spokój zakłócają hałaśliwi sąsiedzi. Dla jednych najlepszym odpoczynkiem jest cisza i dobra książka, a dla innych spotkania z przyjaciółmi, słuchanie muzyki i to czasami tak, że słyszą to wyraźnie sąsiedzi. Jak więc pogodzić tak odmienne oczekiwania? Co zrobić jeżeli nasz…

  Więcej

Adminion Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

KRS 0000535490
Regon 360355550
NIP 783-17-19-884

Do góry strony