Doradztwo rynku nieruchomości

Doradztwo rynku nieruchomości to jeden z istotnych elementów oferty naszej spółki. Nasi specjaliści posiadają wszechstronne doświadczenie uzyskane podczas wieloletniej pracy. Jesteśmy w stanie doradzić naszym klientom w następujących sprawach:

– tworzenie efektywnych algorytmów rozliczeń kosztów eksploatacji oraz kosztów zużycia wody i ciepła,

– sporządzanie realnych budżetów nieruchomości,

audyt prawidłowości sprawowania zarządu nieruchomością,

analiza zgodności funkcjonowania nieruchomości z obowiązującymi przepisami prawa,

– analiza zgodności użytkowania nieruchomości z zawartymi umowami najmu,

sprawy sądowe z zakresu windykacji, eksmisji i uzyskiwania odszkodowań,

sprawna organizacja początkowej fazy funkcjonowania nieruchomości po zakończeniu budowy lub modernizacji,

– planowanie, organizowanie i przeprowadzanie inwestycji, wraz z analizą ich opłacalności,

– optymalizacja przychodów z nieruchomości.
.

Jeśli powyżej nie znaleźli Państwo interesującego zakresu usług, prosimy o kontakt. Polecimy ekspertów, z którymi na stałe współpracujemy.

Oferujemy również usługi w zakresie komercjalizacji nieruchomości.

Adminion Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

KRS 0000535490
Regon 360355550
NIP 783-17-19-884

Do góry strony