Wybickiego 6

61-529, Poznań

61 222 34 93

Ekologiczny zarządca nieruchomości

Dla Adminion Nieruchomości Sp. z o.o. bardzo istotne jest dbanie o środowisko naturalne. Staramy się dawać temu wyraz w naszej codziennej pracy. W jaki sposób zarządca nieruchomości może przyczyniać się do dbania o ekologię?

1. Mniej zbędnego papieru!
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi to tworzenie gigantycznych ilości dokumentów. Staramy się ograniczać ilość zużywanego papieru poprzez wysyłanie korespondencji do mieszkańców w formie elektronicznej. Zachęcamy do przekazywania nam adresów mailowych! Oczywiście jeśli sytuacja tego wymaga (sprawy urzędowe) wysyłka jest dokonywana w tradycyjnej, papierowej formie.

2. Mniej zbędnej soli!
Zamiast chlorku sodu, czyli popularnej soli drogowej, radzimy używać chlorku wapnia. Wprawdzie jest to nieco droższe rozwiązanie, ale za to w dużo mniejszym stopniu szkodzi środowisku naturalnemu, roślinności, obuwiu i odśnieżanym nawierzchniom. Z kolei najtańszym i najbardziej ekologicznym rozwiązaniem jest używanie samego piasku lub żwiru.

3. Mniej zbędnego ciepła!
Przekonujemy członków Wspólnot Mieszkaniowych, które nie spełniają współczesnych standardów energooszczędności, do modernizacji mających na celu ograniczenie zapotrzebowania budynków na ciepło. Pomagamy w pozyskaniu środków na inwestycje termomodernizacyjne, które ograniczają zużycie ciepła w budynkach, a tym samym koszty. Środki z premii termomodernizacyjnej służą na spłatę kredytu zaciągniętego m.in. na ocieplenie budynku, czy modernizację systemu ogrzewania.

4. Mniej zbędnych środków czystości!
Dostosowujemy zakresy usług na nieruchomościach do rzeczywistych potrzeb ograniczając zużycie środków czystości, czy materiałów konserwacyjnych. Tym samym nie są wydawane zbędnie pieniądze, ani nie są zużywane niepotrzebnie środki, których wyprodukowanie niesie za sobą konsekwencje dla środowiska naturalnego.

5. Mniej zbędnego prądu!
Przy remontach instalacji elektrycznych na terenie zarządzanych przez nas nieruchomości sugerujemy zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii elektrycznej (a tym samym kosztów), przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkowania nieruchomości i bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w modernizacjach starych energochłonnych systemów oświetleniowych na nowoczesne systemy energooszczędne typu LED.

6. Mniej zbędnej wody!
Proponujemy optymalne systemy opomiarowania zużycia wody ze zdalnym odczytem połączone ze stałym monitoringiem zużycia mediów. Tym samym można zracjonalizować zużycie drożejącej wody oraz sprawnie wykrywać pojawiające się awarie zapobiegając marnotrawstwu wody.

Jeśli masz nowe pomysły na wprowadzenie eko-optymaliazcji na Twojej nieruchomości skontaktuj się z nami i podziel się swoim pomysłem.
Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone!

Skontaktuj się z nami