Monitorowanie zużycia mediów

W celu prawidłowego zarządzania nieruchomością należy posiadać wiedzę o kosztach, które nieruchomość generuje. Znaczącą częścią kosztów eksploatacji budynku stanowią koszty zużycia mediów, czyli ogrzewania, energii elektrycznej i wody. Niestety koszty zużycia energii mają tendencję rosnącą. Oprócz okresowego rozliczania tych kosztów także istotne jest, aby na bieżąco monitorować poziom ich zużycia. W ten sposób możliwe jest wykrycie anomalii będących skutkiem awarii lub niewłaściwej eksploatacji. Z pomocą w tym miejscu przychodzą nasi specjaliści oferując usługi monitorowania zużycia mediów, w zakresie:

  • profesjonalnego doradztwa w obszarze doboru urządzeń zapewniających monitoring zużycia mediów,
  • gromadzenia i analizowania informacji dotyczących poziomu zużycia mediów,
  • niezwłocznego powiadamiania właściciela nieruchomości o zaobserwowanych odchyleniach,
  • podejmowania niezbędnej interwencji w sytuacjach tego wymagających.

Są Państwo zainteresowani powyższą usługą? Prosimy o skontaktowanie się z nami, a nasi specjaliści przygotują szczegółową ofertę, dopasowaną do Państwa potrzeb.

Adminion Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

KRS 0000535490
Regon 360355550
NIP 783-17-19-884

Do góry strony