Wybickiego 6

61-529, Poznań

61 222 34 93

… nabyłem własność nieruchomości?

Krótki poradnik autorstwa zarządcy nieruchomości dla nowych właścicieli.

a) odrębna własność lokalu

Stałeś się właścicielem odrębnego lokalu mieszkalnego lub użytkowego znajdującego się w budynku obsługiwanym przez Adminion Nieruchomości Sp. z o.o.? Zgłoś się do zarządcy nieruchomości odpowiedzialnego za nieruchomość. Przedstaw proszę dokument z którego wynika własność (wypis z Księgi Wieczystej, akt notarialny zakupu lub darowizny) oraz podaj swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail). Będziesz otrzymywał zawiadomienia o wysokości opłat, bieżące informacje o tym co się dzieje we wspólnocie mieszkaniowej wraz z zaproszeniami na zebrania oraz informacje o tym jak zachować się z sytuacjach awaryjnych.

Pamiętaj o złożeniu deklaracji podatku od nieruchomości w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania (tym podatkiem nie zajmuje się Urząd Skarbowy!) – szczegóły tutaj.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

 

b) współwłasność nieruchomości

Stałeś się współwłaścicielem nieruchomości zarządzanej przez naszą spółkę? Niezwłocznie poinformuj osobę, która jest zarządcą tej nieruchomości. Przedstaw proszę dokument z którego wynika prawo własności (akt notarialny, wypis z Księgi Wieczystej) oraz podaj dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny). Będziesz otrzymywał zaproszenia na zebrania współwłaścicieli nieruchomości, uzyskiwał bieżące informacje o tym co się dzieje oraz zestawienia przychodów i kosztów umożliwiające rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT.

W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności sporządzana jest zbiorcza deklaracja podatku od nieruchomości i zazwyczaj ten obowiązek wykonuje w imieniu współwłaścicieli zarządca nieruchomości. Dowiedz się od zarządcy nieruchomości jak ta sprawa jest zorganizowana na Twojej nieruchomości.

Skontaktuj się z nami