Wybickiego 6

61-529, Poznań

61 222 34 93

Przydatne dokumenty

Poniżej znajdą Państwo przydatne dokumenty:

Wzory

Oświadczenie o liczbie osób w lokalu na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za śmieci na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (więcej informacji tutaj

Pełnomocnictwo na zebranie wspólnoty 

Ustawy

Ustawa o własności lokali regulująca funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych – 

Ustawa o ochronie praw lokatorów regulująca stosunki pomiędzy najemcami a właścicielami nieruchomości – 

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów regulująca przyznawanie premii remontowych, termomodernizacyjnych i kompensacyjnych – 

Skontaktuj się z nami