Wybickiego 6

61-529, Poznań

61 222 34 93

… zaobserwowałem akt wandalizmu, awarię lub inną nagłą sytuację

 a) wandalizm

Po pierwsze – odpowiednio reaguj! Zwróć uwagę osobie, która dewastuje nieruchomość. Jeśli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo zadzwoń niezwłocznie na Policję (numer 112 lub 997).

Po drugie – zarządca nieruchomości powinien się o zdarzeniu niezwłocznie dowiedzieć, celem ewentualnego zabezpieczenia nagrań z monitoringu budynku (jeśli jest zainstalowany) i podjęcia dalszych stosownych kroków – poinformuj go!. LINK

Po trzecie – jeśli sytuacja na to pozwala, zanim przyjedzie pogotowie techniczne, podejmij działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków aktu wandalizmu (przykładowo zablokuj drzwi z wyrwaną klamką, ostrzeż mieszkańców o wybitej szybie).

W każdym momencie możesz uzyskać natychmiastową pomoc od całodobowego pogotowia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 

723 80 90 80

b) awaria

Po pierwsze – niezwłocznie poinformuj zarządcę nieruchomości i całodobowe pogotowie techniczne

Po drugie – jeśli jest to możliwe, postaraj się ograniczyć skutki awarii (przykładowo w przypadku wycieku wody, jeśli dysponujesz wiedzą o lokalizacji zaworu wody – zakręć go).

Po trzecie – jeśli sytuacja tego wymaga, zanim przyjedzie pogotowie techniczne, zaalarmuj pozostałych użytkowników nieruchomości o zaistniałej sytuacji (przykładowo użytkowników lokalu, który może być zagrożony zalaniem w wyniku awarii).

 

 

c) inna nagła sytuacja związana z zagrożeniem życia lub mienia

Po pierwsze – w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia dzwoń na numer 112, pod którym można zgłaszać m.in.: pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania, przypadki użycia przemocy, nagłe omdlenia i utraty świadomości, poważne uszkodzenia ciała i silne krwawienia, przypadki porażenia prądem. Szczegółowe informację na temat wykorzystania numeru alarmowego 112 znajdują się tutaj: http://www.112.gov.pl/

Po drugie – jeśli są osoby poszkodowane udziel pierwszej pomocy. Szczegółowej informacje można znaleźć tutaj.

Po trzecie – jeśli sytuacja tego wymaga poinformuj zarządcę nieruchomości oraz pogotowie techniczne.

 

Skontaktuj się z nami