Wybickiego 6

61-529, Poznań

61 222 34 93

Zarządzanie nieruchomościami na wynajem – biurowymi, handlowymi i mieszkalnymi

Zarządzanie nieruchomościami na wynajem zawiera w sobie czynności z zakresu: a) Obsługi administracyjnej i zarządczej

 • organizowanie i kontrolowanie funkcjowania budynku
 • proponowanie rozwiązań ograniczających koszty i zwiększających przychody,
 • sprawne doprowadzenie do korzystnego wynajmu lokali,
 • planowanie działań poprawiających bezpieczeństwo,
 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku oraz ochrony,
 • usprawnianie komunikacji pomiędzy pomiędzy zarządcą a najemcami,
 • zapewnienie stabilnego zaopatrzenia w media (woda, ciepło, gaz, energia elektryczna).

b) Obsługi technicznej

 • zapewnienie skutecznego całodobowego pogotowia technicznego,
 • rzetelne prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego wraz z zapewnieniem przeglądów technicznych,
 • zapewnienie profesjonalnego serwisowania zainstalowanych na terenie nieruchomości urządzeń przez osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz doświadczenie,
 • uczciwe przygotowanie i nadzorowanie prac remontowych oraz modernizacyjnych,
 • sprawne diagnozowanie i usuwanie pojawiających się awarii,

c) Obsługi księgowej i finansowej

 • prowadzenie rzetelnej księgowości wraz ze sporządzaniem sprawozdań finansowych,
 • kontrolowanie kosztów,
 • monitorowanie płatności i windykacja należnych opłat,
 • udostępnianie współwłaścicielom nieruchomości informacji przez internet,
 • odpowiednie rozliczanie kosztów zużycia wody i ciepła,
 • sporządzanie realnych budżetów.

d) Obsługi prawnej

 • weryfikacja podpisywanych umów,
 • windykacja należności na drodze sądowej i komorniczej,
 • rozwiązywanie pojawiających się problemów prawnych,
 • zapobieganie pojawianiu się problemów prawnych.

W celu złożenia oferty zarządzania nieruchomościami dopasowanej do Państwa potrzeb chcemy poznać Twoją nieruchomość oraz Twoje potrzeby. Zapraszamy do kontaktu z zarządcą nieruchomości!

Skontaktuj się z nami