Wybickiego 6

61-529, Poznań

61 222 34 93

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych obejmuje czynności z zakresu:

a) obsługi administracyjnej i zarządczej

 • planowanie, organizowanie i kontrolowanie funkcjonowania budynku,
 • proponowanie rozwiązań ograniczających koszty i zwiększających bezpieczeństwo,
 • sprawne organizowanie i przeprowadzanie zebrań wspólnoty,
 • przyspieszanie głosowania nad uchwałami,
 • usprawnianie komunikacji we wspólnocie mieszkaniowej,
 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku oraz ochrony,
 • zapewnienie stabilnego zaopatrzenia w media (woda, ciepło, gaz, energia elektryczna).
 

b) obsługi technicznej

 • zapewnienie skutecznego całodobowego pogotowia technicznego,
 • rzetelne prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego wraz z zapewnieniem przeglądów technicznych,
 • zapewnienie profesjonalnego serwisowania zainstalowanych na terenie nieruchomości urządzeń,
 • uczciwe przygotowanie i nadzorowanie prac remontowych oraz modernizacyjnych,
 • sprawne diagnozowanie i usuwanie pojawiających się awarii,
 

c) obsługi księgowej i finansowej

 • prowadzenie rzetelnej księgowości wraz ze sporządzaniem sprawozdań finansowych,
 • kontrolowanie kosztów i wykonania planu gospodarczego,
 • monitorowanie płatności i windykacja należnych wspólnocie opłat,
 • udostępnianie członkom wspólnoty mieszkaniowej informacji przez internet,
 • odpowiednie rozliczanie kosztów zużycia wody i ciepła,
 

d) obsługi prawnej

 • weryfikacja podpisywanych umów,
 • windykacja należności na drodze sądowej i komorniczej,
 • rozwiązywanie pojawiających się problemów prawnych,
 • zapobieganie pojawiania się problemów prawnych

 W celu złożenia indywidualnej oferty zarządzania nieruchomościami chcemy poznać Twoją nieruchomość oraz Twoje potrzeby. Zapraszamy do spotkania się z zarządcą nieruchomości!

Skontaktuj się z nami