Zgodnie z treścią Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim wartość odtworzeniowa dla miasta Poznania wynosi obecnie 8919 zł/m², a dla województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem m. Poznania) 6416 zł/m².

Wyżej wymienione wartości obowiązują od 01.10.2023 do 31.03.2024.

Każdy zarządca nieruchomości, wynajmujący oraz najemca powinien być zainteresowany treścią tego obwieszczenia. Zgodnie bowiem z Ustawą o ochronie praw lokatorów podwyżka czynszu, w wyniku której, wysokość czynszu, albo innych opłat za używanie lokalu, w skali roku przekroczy, albo następuje z poziomu wyższego niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dla aktualnej wartości odtworzeniowej w Poznaniu jest to stawka czynszowa 22,3 zł/m² miesięcznie.

Wartość odtworzeniowa jest także wykorzystywana do ustalenia wartości budynku na potrzeby ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.

Link do obwieszczeń w sprawie wartości odtworzeniowej: https://www.poznan.uw.gov.pl/budownictwo-mieszkaniowe

W przypadku wątpliwości w stosowaniu wartości odtworzeniowej w praktyce, problemów w interpretacji Ustawy o ochronie praw lokatorów, czy innych zagadnień związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym zapraszamy do kontaktu. Na pewno będziemy w stanie Państwu pomóc.