Wybickiego 6

61-529, Poznań

61 222 34 93

Optymalizacja kosztów nieruchomości

Adminion Nieruchomości Sp. z o.o. zajmuje się optymalizacją kosztów nieruchomości w zakresie ich funkcjonowania. Naszym zdaniem jest to jedno z najważniejszych zadań współczesnej obsługi obiektów. Optymalizacji dokonujemy w celu zapewnienia ich komfortowego, bezpiecznego użytkowania, które nie generuje zbędnych kosztów. Optymalizacji podlegają także osiągane przychody z nieruchomości, stan prawny oraz techniczny. 

Skuteczna optymalizacja kosztów - jak to robimy?

Aby obniżać koszty operacyjne, trzeba dobrze poznać nieruchomość i mechanizmy jej działania. Dlatego wdrażając swoje procedury, dokładnie monitorujemy wszystkie parametry, które wpływają na zwiększenie kosztów funkcjonowania obiektu. Dokonujemy tego m.in. poprzez skuteczną księgowość czy też monitorowanie zużycia mediów, które może wskazywać łatwe do usunięcia awarie lub błędy w eksploatacji.

Optymalizacja kosztów nieruchomości jest możliwa również dzięki wykorzystaniu zaawansowanych systemów informatycznych do komunikacji z właścicielami obiektów oraz mieszkańcami lub użytkownikami, a także poprzez wdrażanie rozwiązań ekologicznych. Duże doświadczenie w tej materii sprawia, że możemy pochwalić się wysoką skutecznością w redukcji kosztów utrzymania różnego rodzaju budynków.

Poniżej przestawiamy obszary, w których możemy Państwa wspomóc.

  • Optymalizacja ponoszonych kosztów eksploatacji nieruchomości – przez to rozumiemy zapewnienie odpowiedniego doboru usług, których z jednej strony wymaga specyfika techniczna nieruchomości, przepisy prawa, a z drugiej strony spełniają oczekiwania właściciela nieruchomości. Efektem optymalizacji funkcjonowania nieruchomości w tym obszarze jest ograniczenie kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu  bezpieczeństwa funkcjonowania nieruchomości.
  • Optymalizacja kosztów zużycia mediów (ciepło, woda), poprzez odpowiednie opomiarowanie zużycia, tworzenie systemów rozliczeń, a także stałe monitorowanie wykorzystania celem wcześniejszego wykrywania anomalii, które mogą prowadzić to nadmiernego wzrostu kosztów. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.
  • Optymalizacja wykorzystania nieruchomości przeznaczonych na wynajem, przez co rozumiemy dobór najemców, którzy zapewnią maksymalny i stabilny dochód z nieruchomości. W tym procesie dokonujemy relokacji najemców lokali mieszkalnych. Komercjalizujemy powierzchnie biurowe i handlowe, jak i renegocjujemy umowy najmu.
  • Optymalizacja stanu prawnego nieruchomości, będących przedmiotem współwłasności, tak aby zapewnić efektywność jej wykorzystania, biorąc pod uwagę różne interesy stron. Tak rozumiana optymalizacja funkcjonowania nieruchomości umożliwia sprawne zarządzanie nieruchomością, Zwłaszcza polecamy znoszenie współwłasności na drodze umownej.
  • Optymalizacja funkcjonowania nieruchomości pod kątem wygody, komfortu i bezpieczeństwa użytkowania. Efektem takiej optymalizacji może być zarówno projekt modernizacji nieruchomości, propozycja zmiany sposobu korzystania z budynku, jaki modyfikacja procedur związanych z obsługą nieruchomości.
  • Optymalizacja stanu technicznego nieruchomości, bezpieczeństwo funkcjonowania nieruchomości jest priorytetem, jednak nie w każdym przypadku kosztowny remont czy modernizacja są ekonomicznie uzasadnione. Jesteśmy w stanie zaoptyamlizować stan techniczny nieruchomości biorąc pod uwagę uwarunkowania prawno-ekonomiczne. Pomagamy przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania począwszy od zwykłych kredytów inwestycyjnych, poprzez kredyty termomodernizacyjne oraz dotacje ze środków unijnych.
 

Optymalizacja funkcjonowania nieruchomości może zostać wykonana łącznie z usługami zarządzania albo w formie zewnętrznego audytu nieruchomości (dla wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałych rodzajów nieruchomości). Zapewniamy niezwykle rzetelne podejście do wszystkich oferowanych usług.
W celu uzyskania indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami