Wybickiego 6

61-529, Poznań

61 222 34 93

Obsługa techniczna budynków

Ustawa Prawo Budowlane nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek odpowiedniej obsługi technicznej budynków. Art. 62 ust 1 tego dokumentu mówi, że właściciel nieruchomości lub zarządca obiektu musi przeprowadzać okresowe kontrole stanów technicznych. Co roku należy przeprowadzać przegląd: elementów budynku, budowali oraz instalacji, na które negatywny wpływ mogą mieć czynniki atmosferyczne oraz ich stałą eksploatacja; instalacji gazowej i przewodów kominowych. Przynajmniej raz na pięć lat należy również skontrolować stan techniczny oraz przydatność obiektu do eksploatacji, sprawdzić zarówno estetykę budynku, jak i jego otoczenia. Należy ponadto zbadać stan instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej.

Nasza spółka oferuje usługi obsługi technicznej budynków w poniższym zakresie:

  • rzetelnego prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego wraz z dokonywaniem odpowiednich wpisów,
  • profesjonalnego wykonywania okresowych przeglądów technicznych (kominiarskich, gazowych, budowlanych, elektrycznych oraz  przeciwpożarowych) i serwisowania znajdujących się w budynku urządzeń przez osoby posiadające właściwe uprawnienia oraz doświadczenie,
  • uczciwego przygotowania i nadzorowania prac remontowo-modernizacyjnych,
  • skutecznego całodobowego pogotowia technicznego.

Obsługa techniczna nieruchomości oznacza zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, czyli:

  • dbanie o życie i zdrowie osób przebywających na terenie nieruchomości,
  • uniknięcie zagrożenia odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia w przypadku zaistnienia szkody na terenie nieruchomości,
  • zabezpieczenie znajdującego się w budynku majątku,
  • uniknięcie ryzyka poniesienia konsekwencji naruszenia obowiązków ustawowych.

Prosimy o skontaktowanie się z nami, jeśli są Państwo zainteresowani usługami z zakresu obsługi technicznej, a nasi specjaliści przygotują szczegółową ofertę, dopasowaną do Państwa potrzeb.W naszej ofercie znajdą Państwo również usługi w zakresie zarządzenia nieruchomościami komercyjnymi.

Skontaktuj się z nami