Wybickiego 6

61-529, Poznań

61 222 34 93

Znoszenie współwłasności nieruchomości

Zarządca wspólnoty mieszkaniowej Poznań

Funkcjonowanie nieruchomości będącej współwłasnością wielu osób często bywa kłopotliwe. Rozbieżne cele i konflikty sprawiają, że budynek nie jest zarządzany w sposób optymalny, a w konsekwencji jego dochodowość i stan techniczny są niezadowalające. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest zniesienie współwłasności. W efekcie zostają wyodrębnione lokale, którymi każdy właściciel możne dysponować samodzielnie i z łatwością sprzedać za cenę wyższą niż udział w nieruchomości. W wyniku tych działań powstaje wspólnota mieszkaniowa, która daje możliwość sprawnego zarządzania częściami wspólnymi. W przypadku niegospodarnego zarządzania własnością wspólnoty jesteśmy również w stanie, przeprowadzić audyt wspólnoty mieszkaniowej.

Usługi w zakresie znoszenia współwłasności nieruchomości prowadzimy w dwóch obszarach:

I. znoszenie współwłasności na drodze sądowej,

Oferujemy wsparcie prawne (przeprowadzenie procesu sądowego) oraz techniczne w tym procesie (inwentaryzacje, plany podziału).

II. znoszenie współwłasności na drodze umownej.

Zniesienie współwłasności na drodze umownej jest tańsze i szybsze, ale wymaga fachowego wsparcia, tak, aby na drodze mediacji doprowadzić do porozumienia pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości.

Celem takiego wsparcia jest usprawnienie przebiegu rozmów, aby jak najszybciej dojść do porozumienia satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych. Dzięki współpracy z naszym ekspertem uzyskacie Państwo pomoc w zakresie ustalenia wspólnych celów i sposobów ich realizacji, które pozwoli na oszczędność kosztów, czasu i energii – tak, aby jak najlepiej wykorzystać Państwa pomysły i oczekiwania. Zależy nam na dobrej atmosferze i harmonijnej współpracy, z poszanowaniem wartości i potrzeb wszystkich stron.

W ramach oferty wsparcia i usprawnienia ww. procesów, zainteresowane współpracą osoby angażujemy w rozmowy, przebiegające zgodnie z modelem ADR:

  • Etap A jak Analiza: obejmuje bezpłatne spotkanie konsultacyjne oraz analizę danej sytuacji pod kątem formalnym.
  • Etap D jak Diagnoza: obejmuje zebranie obserwacji i wniosków oraz przedstawienie propozycji rozwiązań.
  • Etap R jak Rozwiązania: obejmuje moderowane spotkanie wszystkich zainteresowanych stron (ze wsparciem niezależnego eksperta), którego celem będą wspólnie wypracowane i zgodnie zaaprobowane ustalenia.

Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, uważnie konstruując ofertę odpowiadającą na potrzeby sytuacji i wymagania naszych Klientów. Pracujemy w oparciu wynagrodzenie składające się dwóch elementów

  • wynagrodzenie za uzgodnioną ilość spotkań mających na celu doprowadzenie do zniesienia współwłasności,
  • sucess-fee, w ramach którego opłacacie Państwo usługę po pozytywnym rozwiązaniu sprawy (podpisaniu umowy zniesienia współwłasności lub/i zarządzania częściami wspólnymi).

Jeśli zainteresowała Cię nasza usługa; jeśli chcesz przyspieszyć, usprawnić i ułatwić znoszenie współwłasności nieruchomości dzięki konstruktywnym rozmowom, przy profesjonalnym wsparciu z zewnątrz, skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Skontaktuj się z nami