Wybickiego 6

61-529, Poznań

61 222 34 93

Zarządzanie najmem lokali

Zarządzanie najmem lokali może dotyczyć pojedynczych lokali mieszkalnych lub użytkowych. W skład tej usługi wchodzą czynności:

a) obsługi administracyjnej i zarządczej

 • przygotowanie lokalu do wynajęcia,
 • sprawne doprowadzenie do korzystnego wynajmu lokalu,
 • weryfikacja najemców,
 • proponowanie rozwiązań ograniczających koszty i zwiększających przychody,
 • nadzór nad przebiegiem najmu, wraz z pobieraniem czynszu najmu oraz pozostałych opłat.

b) obsługi technicznej

 • zapewnienie skutecznego całodobowego pogotowia technicznego,
 • zapewnienie profesjonalnego serwisowania zainstalowanych w lokalu urządzeń,
 • uczciwe przygotowanie i nadzorowanie prac remontowych oraz modernizacyjnych,
 • sprawne diagnozowanie i usuwanie pojawiających się awarii,

c) obsługi księgowej i finansowej

 • prowadzenie rzetelnej księgowości wraz ze sporządzaniem sprawozdań finansowych,
 • kontrolowanie kosztów,
 • monitorowanie płatności i windykacja należnych opłat,
 • odpowiednie rozliczanie kosztów zużycia wody i ciepła,

d) obsługi prawnej

 • weryfikacja podpisywanych umów,
 • windykacja należności na drodze sądowej i komorniczej,
 • rozwiązywanie pojawiających się problemów prawnych
 • zapobieganie pojawiania się problemów prawnych

 W celu złożenia indywidualnej oferty zarządzania najmem lokalu chcemy poznać Twoją nieruchomość oraz Twoje potrzeby. Zapraszamy do spotkania się z nami!

Skontaktuj się z nami